CERTIFIERAD EXISTENTIELL & MI-SAMTALS COACH

Gratis utbildning till Självkostnadspris
Kostnad 5.000kr för lokaler & Kost & Logi
Hjälp till Självhjälp & för att hjälpa andra

happy_jump_during_sunset_sjpg11311

Existentiell coach är en ny yrkesutbildning i Sverige.* Den skiljer sig från traditionell coaching på många olika punkter. Med en fördjupad kunskap om filosofins sätt att förklara och bemöta livets djupare frågor kan du som coach bättre hjälpa klienter som går igenom svåra perioder i sitt liv.

Innehållsmässigt skiljer den sig från traditionell coaching genom att inte väja för de stora frågorna i tillvaron. Den tar avstamp i existentiella tankar. I det existentiella coachingsamtalet finns det därför plats för livsfrågor i ett filosofiskt, etiskt och andligt perspektiv.

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590
Mail:krigare.kjellhaglund@hotmail.com

www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.com
www.kjellhaglund.se

Utbildningen pågår under sju dagar, och ger dig kunskaper inom existentiell coaching, filosofi och samtalsmetodik och KBT & ACT samt Zen Coaching

Existentiell Coaching För vem och när?

Vet du inte riktigt vem du är eller vart du är på väg? Känns det ibland som om du går åt fel håll eller ständigt trampar snett? Stanna upp och se dig omkring – du behöver inte vara vilse. Under coachingen får du verktygen som hjälper dig att hitta rätt igen och själv skapa det liv du innerst inne längtar efter.

Allt fler människor upplever idag en känsla av tomhet vi hittar ingen djupare tillfredsställelse och meningsfullhet med vårt sätt att leva. När vi inte finner någon mening med vårt liv, förlorar vi kraft och energi. En utdragen livssituation med meningslöshet kan leda till sjukdom och depression. Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. ”För att ha råd med huset, landstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet att kunna köpa det senaste i inom datorer, mobiler, kläder och allt annat som vi måste ha”.

Många är vi även som bär en känsla av att inte leva det liv vi egentligen vill leva. Att vi drömt och fantiserat om ett liv som ligger långt ifrån det som i själva verket omsluter oss. Vi söker något mer, något meningsfullt, något vi gillade, något vi glömde, något annat. Någon annan?! Vi känner oss borttappade och bortglömda i vår egen självvalda tillvaro.

Vilsenheten är större idag än tidigare och den breder ut sig. Det är inte bara det att man inte vet vad man vill, man vet framför allt inte vem man är. Har vi ingen egen livskarta, som vi uppgraderar hela tiden, så styrs vi lätt av omgivningens vilja, eller så avstår vi från det innerst längtar efter på grund av att vi låter andra människor hindra oss.

Vem har sagt att livet ska vara jobbigt, tungt och trist? Att det ska vara en ständig kamp för att prestera och duga? Det är våra kollektiva och enskilda Livslögner som talar om det för oss ända från födseln och detta styr hela vårt sätt att leva.

Har VI egentligen någon aning om vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv. Vems liv lever jag? Vilket liv vill jag egentligen leva? Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Vad vill jag göra och uppleva? Varför lever jag? Är det bara för att skaffa mig en familj och konsumera mig till ett liv eller är det någonting annat jag verkligen vill, då är de stora frågorna: ”Vem är jag”, ”Vem vill jag vara, ”Vart är jag på väg i livet”, ”Vilket är mitt syfte med att leva” om du inte vet så är det dags att ta reda på det nu med existentiell coaching

Livet är både en yttre och en inre resa. Vägen kantas av olika hinder och svårigheter och ingen av oss undgår smärta. För en del människor kan kriser bana väg för förändring, utveckling och mognad, för många andra leder de till vilsenhet och en förlorad kompassriktning. I sådana lägen kan plågsamma minnen ta över tankarna och leda oss in i en ond cirkel som kan kännas omöjlig att ta sig ur. Men helt borttappad är ingen. Det finns alltid hopp om förändring. Jag har sett människor förändra sina liv på de mest mirakulösa sätt, ibland i strid mot all logik

Så hur gör vi då om vi förlorat vår förmåga att hitta vägen till livet som vi vill ha? Jag vill under den här utbildningen så kommer du att få verktyg så att du kan hjälpa klienterna att några steg att följa, som blir deras nya livsväg att följa, en väg som kan ta dom långt i sin strävan till att nå sitt ”drömliv”.

Nu är det är dags att kliva ur garderoben, omfamna ljuset samt gå vidare. En intensiv utbildning med verktyg för att kunna hjälpa klienterna att finna sina inre kvalitéer och leva dom. Utbildningen ger dig verktyg som handlar om livet, drömmar, sorger, rädslor och glädjeämnen. Du får lära dig vad klienten behöver släppa taget om och vad det är som håller klienten tillbaka från att leva det liv den är ämnad för. Klienten utmanas att ta en djup titt på sådant som hindrar denne från att leva sin inre sanning och ett liv i ljuset fyllt med kärlek, glädje, tillit, stillhet, sanning och visdom samt inre harmoni och frid. Utbildningen visar vägen till det tidlösa inom oss, det som vi föddes till och med. Det som är vår inre glädje och outsläckliga livsenergi.

Klienten kan nu välja ett helt nytt sätt att leva – som gör denne levande och vital. Det handlar om att denne utgår från sig själv, det den vill och det som gör denne glad och som känns meningsfullt för denne. Glädjen och meningsfullheten är starka drivkrafter som föder kraft och handling. Går det lätt så är det rätt! Känns det rätt så är det rätt. Grunden i livet är den vi är, vår medfödda och sanna natur och fallenhet. Du får verktyg för att lära klienten att använda det för att skapa sig det bästa liv som denne vill ha. Det blir ett helt annat liv. Du kommer att få lära dig hur du kan komma runt det som hindrar klienten från att göra och må som denne egentligen vill. Att hitta sin vision, leva i nuet och skapa den framtid denne vill ha.

Detta är en coachingform som inte uppmuntrar till snabba åtgärder. Klienten behöver först utforska vad det är att vara människa i världen, vad det är att vara just den unika människa denne är och alla de val som står till buds, vilka resurser denne har. Först därefter är det läge att välja riktning och handla i enlighet med den. Klienten har svaren, coachen lyssnar, synliggör, frågar, ifrågasätter och bidrar med existentiella perspektiv – med empati.

Detta tillvägagångssätt uppmuntrar till insikter om våra begränsningar som i sin tur hjälper oss att identifiera våra möjligheter.Genom att ompröva våra antaganden om oss själva, andra och världen vi lever i skapar vi möjligheten att se nya möjligheter till meningsfullt levande. Ett existentiellt synsätt eliminerar inte ångest utan uppmuntrar oss att engagera oss med mod och medkänsla.

Klienten har svaren. Tränaren lyssnar, synliggör, ställer frågor och ger existentiella perspektiv – med empati.

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot kärlek och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina olika sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer för omständigheterna
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemål

Omfattning och tider
7 heldagar på internat

Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Privatpersoner 5.000 inkl moms.
Företag/organisationer 5.000:- inkl moms.

Hela utbildningsavgiften kan betalas i samband med utbildningsstart Eller dela upp utbildningskostnaden på 5 månader med 1.000:- / månad

Kost & Logi ingår i utbildningsavgiften

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.

Godkänd Diplomerad Existentiell Coach + Samtalscoach
80 Studietimmar

Godkänd Certifierad Existentiell Coach + Samtalscoach
80 studietimmar + 40 timmar dokumenterad coaching

Utbildning 2018
I Västerås den 19-25/2 2018

Kursgårdar
Västerås, Varberg, Borås

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 20 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare, Utbildnings annordnare, Kursannordnare m.m

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590
Mail:krigare.kjellhaglund@hotmail.com

www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.com
www.kjellhaglund.se