SOMMARKURS CERTIFIERAD LIVSINSPIRATÖR
CERTIFIERAD SJÄLVKÄNSLA COACH

Den 21-27/8 2017 i Borås 

Gratis utbildning till Självkostnadspris
Kostnad 3.500kr för lokaler & Kost & Logi
Hjälp till Självhjälp & för att hjälpa andra

Det går bra att dela upp betalningen

407152517

Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

För mer information
www.kjellhaglund,com
www.kjellhaglund.nu
www.kjellhaglund.se

Vet du inte riktigt vem du är eller vart du är på väg? Känns det ibland som om du går åt fel håll eller ständigt trampar snett? Stanna upp och se dig omkring – du behöver inte vara vilse. Under den här kursen får du verktygen som hjälper dig att hitta rätt igen och själv skapa det liv du innerst inne längtar efter.

Allt fler människor upplever idag en känsla av tomhet vi hittar ingen djupare tillfredsställelse och meningsfullhet med vårt sätt att leva. När vi inte finner någon mening med vårt liv, förlorar vi kraft och energi. En utdragen livssituation med meningslöshet kan leda till sjukdom och depression. Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. ”För att ha råd med huset, landstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet att kunna köpa det senaste i inom datorer, mobiler, kläder och allt annat som vi måste ha”.

Många är vi även som bär en känsla av att inte leva det liv vi egentligen vill leva. Att vi drömt och fantiserat om ett liv som ligger långt ifrån det som i själva verket omsluter oss. Vi söker något mer, något meningsfullt, något vi gillade, något vi glömde, något annat. Någon annan?! Vi känner oss borttappade och bortglömda i vår egen självvalda tillvaro.

Har VI egentligen någon aning om vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv. Vems liv lever jag? Vilket liv vill jag egentligen leva? Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Vad vill jag göra och uppleva? Varför lever jag? Är det bara för att skaffa mig en familj och konsumera mig till ett liv eller är det någonting annat jag verkligen vill, då är de stora frågorna: ”Vem vill jag vara, ”Vart är jag på väg i livet”, ”Vilket är mitt syfte med att leva” om du inte vet så är det dags att ta reda på det nu.

Nu är det är dags att kliva ur garderoben, omfamna ljuset samt gå vidare. En intensiv kurs för att du ska finna dina inre kvalitéer och leva dom. Kursen handlar om ditt liv, dina drömmar, sorger, rädslor och glädjeämnen. Du får lära dig vad du behöver släppa taget om och vad det är som håller dig tillbaka från att leva det liv du är ämnad för. Du utmanas att ta en djup titt på sådant som hindrar dig från att leva din inre sanning och ett liv i ljuset fyllt med kärlek, glädje, tillit, stillhet, sanning och visdom samt inre harmoni och frid. Kursen visar vägen till det tidlösa inom dig, det som du föddes till och med. Det som är din inre glädje och outsläckliga livsenergi.

Du kan nu välja ett helt nytt sätt att leva – som gör dig levande och vital. Det handlar om att du utgår från dig själv, det du vill och det som gör dig glad och som känns meningsfullt för dig. Glädjen och meningsfullheten är starka drivkrafter som föder kraft och handling. Går det lätt så är det rätt! Känns det rätt så är det rätt. Grunden i ditt liv är den du är, din medfödda och sanna natur och fallenhet. Lär dig använda det för att skapa dig det bästa liv som du vill ha. Det blir ett helt annat liv. Du kommer att lära dig hur du kan komma runt det som hindrar dig från att göra och må som du egentligen vill. Att hitta din vision, leva i nuet och skapa den framtid du vill ha. Jag välkomnar alla som vill utveckla och fördjupa relationen till sig själva.

Vi kommer att arbeta med:

·Strategier för att utveckla olika aspekter av ditt inre jag.
·Få en djupare förståelse för, och få bättre kontakt med dig själv.
·Bli delaktig i din egen livsprocess och påverkan av din framtid
·Komma en bit på väg för att bli den du egentligen skulle kunna vara
·Lära dig att ta fullt ansvar för dig själv, dina tankar och handlingar
·Uppnå en djupare känsla för vad som är meningen med ditt liv
·Öka din självacceptans, intuition eller allmänna tillit till livet
·Hur du kan lära dig att lyssna och agera efter ditt sanna jag
·Hur du kan lära dig att hantera dina rädslor och känslor
·Att hitta rätt i livsflödet (hitta hem) finna meningen.
·Lära dig släppa det du inte längre behöver i ditt liv
·Hur du utnyttjar din potential & kreativitet bättre
·Hur du skapar ett må bra samt meningsfullt liv
·Hur du hittar din själsstyrka och självkärlek
·Att lära dig att släppa taget och hämta kraft
·Att lära dig att ta in det du behöver i ditt liv
·Hur du kan skapa dig din egen verklighet
·Hur du skapar det liv du vill leva och ha
·Hitta din inre naturliga balans i livet
·Hur du kan ge dig det liv du önskar
·Livsglädjen – att välja Livet
·Kliv ur kampen och plikten.
·Att lära dig att andas rätt
·Ge dig det liv du önskar

Att hitta sin rätta livsväg handlar om ett nytt sätt att leva. Vem har sagt att livet ska vara jobbigt, tungt och trist? Att det ska vara en ständig kamp och plikt för att prestera och om du inte kämpar så är det inget värt? Glöm det för det är bara gammal, tråkig inprogrammering. Kämpar gör du inom elitsporten eller när du går emot din sanna natur och det liv du egentligen vill ha.

Det nya synsättet utgår från den du är, din medfödda natur och fallenhet ditt sanna jag, den som du är egentligen. Grunden i ditt liv är ju den du är, det du vill och det som gör dig glad och det som är meningsfullt. Glädjen och meningsfullheten är en stark drivkraft, vilken föder ytterligare kraft och handling. Var sann mot dig själv och du får ett helt annat liv! Kort sagt handlar det om att du etablerar en stark relation till dig själv. Det blir du stark av!

Du är det bästa redskapet i ditt liv. Satsa på dig själv, att utveckla dig och din inre personliga styrka – själsstyrkan. Då får du goda förutsättningar att lyckas. Samtidigt har du mycket att dela med dig av till omvärlden!

Jag vet vad jag talar om när det gäller att kämpa. Större delen av livet har jag levt i kampfasen för att jag trodde att det var det rätta. Inte heller var jag sann mot mig själv. Men nu har jag lämnat kampen och börjat leva – och det känns oerhört bra. Denna helgkurs föddes fram när jag själv lade om kursen helt i livet. Mindre prestation och mer närvaro och meningsfullhet.

Samtiden är väldigt omvälvande, med en ökad medvetenhet om människan och utveckling av vår inre kraft och förmåga. Inget är längre givet, men eftersom allt fler vandrar denna väg kan vi stödja varandra. Därför är denna helgkurs tänkt som inspiration, stöd och uppmuntran på ditt livs resa.

För att kunna ta in något nytt i ditt liv behöver du förstå det med hela dig. Se det som något som du startar nu och utvecklar allt eftersom, som ett livsverk. Det finns som bekant ingen början och inget slut när det gäller utvecklingen av den personliga inre styrkan eller själskraften. Börja där du står och ta till dig det du behöver!

Utbildningens/kursens Innehåll

Vem är du?

Vem är du? Hur lever du?
Identifiera dina begränsande övertygelser
Inställning och Beteenden.
Livsföreställningar
Jagföreställningar
Självbild/Självkänsla/Självförtroende
Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar
Föreläsning
Guidade meditationer
Pow wow Power dans
Trumdrömresa
Qi andning

Nulägesbeskrivning

Vad befinner du dig nu?
Inventering av livsituation
Livskvalitetsprofil
Din livssyn och värdegrund
Hur är ditt förhållande till dig själv
Hur är ditt förhållande till din livssituation
Hur är din Livsbalans
Kartläggning av tid & pengar
Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar
Föreläsning
Power Qi gong
Frigörande dans
Tyst meditation Zen meditation
Spela Shamantrumma
Trumresa
Guidad meditation

Kartläggning: Vad vill du?

Vad är din avsikt, vad vill du uppnå?
Vilka problem eller utmaningar vill du ta itu med?
Vilka kunskaper och kvaliteter vill/behöver du utveckla?
Upptäck vad du verkligen vill
Befria dig från dina rädslor
Att växa som människa
Hitta dina inre drivkrafter
Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar
Föreläsning
Afrikansk healingdans
Power Qigong
Tyst meditation Zen meditation
Tystnad
Gående meditation
Guidad meditation

Målformuleringar

Kartlägg drömmar.
Formulerad målsättning.
Resultatfokuserad livsplanering.
Att uppnå målen.
Val, beslut och handlingar.
Undvik fallgropar!
Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar
Föreläsning
OSHO Dynamic meditation
Guidad Meditation
Inre musikresa
Qi andning

Coaching

Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar
kraftfull metod för att uppnå något som du går och drömmer om
ger dig redskap för att hantera och skapa förändringar i ditt liv
stärker din självkänsla och lockar fram det bästa inom dig
både en inre och en yttre resa i hela din livssituation
skapar insikt och förändring av din livssituation
skapar insikt och förändring av dina relationer
förändrar en situation som du inte är nöjd med
fokuserar på lösningar istället för på problem
innebär fokusering på nuet och framtiden
skapar insikt och förändring av dig själv
ökad självkännedom och medvetenhet
söker vägar till dina unika resurser
Afro power dans
Power Qi gong
Spela Shamantrumma
Trumresa
Guidad meditation
Indiandans
Qi-andning

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot värme och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du
själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt
liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara
du kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du
vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre
kommer du att bli mer tolerant och få större
förståelse för andras behov och önskemål

Omfattning och tider
7 Dagars kurs

Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.

Kursgårdar
Borås, Västerås, Varberg

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare m.m

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

www.kjellhaglund,com
www.kjellhaglund.nu
www.kjellhaglund.se