CERTIFIERAD STRESS/MINDFULNESS
QI GONG/ MEDITATIONS COACH
7 dagars utbildning i Tavira Portugal
på Praia da Lota Resort. Den 14-21/10 2020
https://www.praiadalotaresort.com/en/
OBS Begränsat antal platser

Kostnad: 7.000kr Inkl frukost & logi
en magisk utbildning samt små 4 utfärder
till b.la Barril Beach, Tavira Town mm
Transfer från flygplats

Exklusive Flygresa ca: 1.500-2.000 kr tor
Arlanda, Landvetter, Kastrup
som ni bokar själv, med tips från mig
Lunch samt Middag som vi äter tillsammans

Den här resan är för den som vill byta miljö,
träffa nya människor. Fylla på med ny Energi
och inspiration i en underbar miljö! samt skaffa
sig sig en magisk & fantastisk utbildning
Endast 100 meter till en Magisk strand
Anmälningsavgift 1.500kr

Dagsschema 6-7 tim utbildning samt 4-5 tim fri tid
Vi kommer att starta varje morgon med Qi Gong
och Mediation i denna fantastisk miljö

Vi kommer att under denna vecka genomföra
ca 40 tim praktik och teori, för att du sedan i din
hemmiljö ska genomföra ca 30 tim enskilt eller
med en grupp, du får med dig ett färdigt 10 veckors
program både för Mindfulness & 2 olika Qi gonger
med 3 DVD:s och 2 CD:s

Mål och syfte
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper och kompetens om stress och psykisk ohälsa. Tonvikten läggs dock sedan på hur man kan arbeta stressförebyggande genom, Mindfulness, Meditation, Qi Gong, Mental Träning och Coaching. Utbildningen ger deltagaren förståelse för och tillgång till konkreta verktyg.

Målgrupp
Du som vill arbeta med att förhindra, förebygga och lindra negativ stress. Antingen i rollen som extern konsult eller som en intern resursperson. Kostnaderna för stress och psykisk ohälsa stiger dramatiskt i samhället och många organisationer är intresserade av att få hjälp med detta.
————————-
Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590,
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

www.kjellhaglund,com
www.kjellhaglund.nu
www.kjellhaglund.se
www.livscoachakademin.se

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta yrkesmässigt med insatser för att synliggöra och förebygga stressproblematik hos individer och grupper samt till dig som för egen del vill lära dig förebygga och hantera negativ stress. Du lär dig känna igen symptom och bakomliggande orsaker och får tillgång till en bred uppsättning avspänningstekniker. Vår målsättning är att ge dig en uppsättning specialiserade verktyg och metoder som du kan utnyttja både i din personliga utveckling och i ditt yrkesliv.

Utbildningen är också ett mycket bra komplement för exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal och personer i pedagogiskt och personal- inriktat arbete. Samtidigt ger den tillgång till effektiva verktyg för att uppnå balans i vardagen och för att hantera inre och yttre stressfaktorer.

Det finns mycket som påverkar oss, som kan bidra till ökad stress. Saker som händer nu runt omkring oss, saker som redan har hänt och saker som ännu inte har hänt. Även alla större förändringar vare sig de är negativa eller positiva påverkar oss och ställer nya krav. Allt detta tar extra mycket kraft och energi ifrån oss och hämmar många av kroppens funktioner och uttryckssätt.

Ju fler faktorer som påverkar oss inom en viss tidsperiod och om stressen är långvarig, desto större är risken för negativ stress och att vi kan få besvär av det. Kanske i form av muskelspänningar, värk, andra stressymtom som ökad irritation, aggressivitet, sömnbesvär, magkatarr eller psykosomatiska besvär. Desto viktigare är det då att ta sig tid för sig själv och sköta om sig. Det är lättare ätt åtgärda små problem än att vänta tills det gått för långt eller riskerar att bli kroniskt.

Det finns både positiv och negativ stress. Men även den glada positiva stressen kan vända till negativ stress om den håller i sig under för lång tid och i relation till om du hinner vila och återhämta dig tillräckligt. Varje individ reagerar olika på stress och det kan även variera vid olika tillfällen beroende på hur man mår och om man har mycket annat omkring sig för tillfället.

Orsaker som finns i nutid; vår fysiska och sociala arbetsmiljö /relationer i familjen/hemmet, ekonomiska faktorer, tidspress, för stor arbetsbörda, för höga krav på sig själv eller från andra, splittring mellan många olika roller man ska leva upp till, monotona arbetsuppgifter, litet självbestämmande/egenkontroll, litet socialt kontaktnät, ensamhet, tristess, meningslöshet, arbetslöshet, sjukdom, kriser, olika större förändringar.

För mycket information, tekniken som trasslar eller som kräver att vi måste lära oss nytt hela tiden, dåliga relationer. Även positiva händelser som t.ex. nytt jobb, giftermål eller graviditet är en förändring som innebär att man måste anpassa sig till det nya.

Orsaker som redan har hänt; kan vara minnen, livshändelser eller saker man varit med om som man kanske inte har bearbetat helt. Man kanske går och grämer sig över saker man borde ha sagt eller gjort eller som man önskar hade varit ogjort. Allt detta finns lagrat kvar i det undermedvetna och i kroppen och kan påverka hur vi reagerar i dag på saker och ting. Det tar också onödigt med kraft och energi ifrån oss.

Orsaker som ännu inte hänt; ovisshet, oro för framtiden – för sin egen del, för sina barn, för sina gamla föräldrar eller globalt. Jag har hört en siffra om att ca 90% av det man oroar sig för aldrig inträffar………som tur är.

HUR ARBETAR EN STRESS COACH
Du arbetar med att förebygga och motverka stress för individer, grupper och organisationer. Du kan ge konstruktiv vägledning och rådgivning kring stress, både i arbetssituationer och i mellanmänskliga relationer. Samt de hjälper stressade och utbrända individer tillbaks till livet.

Utbildningen innehåller en mycket bred uppsättning verktyg för arbete med stress och avspänning.

Ur innehållet:

ÖVRIGA UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Mindfulness Coach
Certifierad Power Qi Gong instruktör/Coach
Certifierad Qi andnings Qi Gong instructor/Coach
Certifierad Meditation instructor/Coach

MINDFULNESS
Praktiska metoder som ökar förmågan att hantera stress.
Grundläggande kunskaper inom Mindfulness/medveten närvaro
Kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet
Guidade, gående samt tysta Meditationer
Att upptäcka och utveckla sin inre kapacitet
Att skapa mer balans, insikt och lugn i sitt liv
Tekniker för att arbeta med andningen.
Tekniker för öka den medvetna närvaron i vardagen
Tekniker för att öka den medvetna närvaron av sina känslor
Tekniker för att lära sig acceptans samt medvetenhet
Tekniker för snabbmeditationer
Kroppsscanning
Andningsmedvetenhet

MEDITATION
Meditation är en uråldring teknik som alla kan lära sig. Den som mediterar går in i ett tillstånd av fullständig avslappning, där både kropp och själ får ro.

Meditation är något av det bästa vi kan göra för vår inre harmoni. Att ta några minuter för meditation varje dag hjälper oss inte bara att bli lugnare, utan påverkar enligt forskning även hela vårt liv

När vi mediterar aktiverar vi må bra-hormonet serotonin, vilket gör oss mer tillfreds och lär oss att hålla fokus. Meditationen gör oss också mer motståndskraftiga mot stress.

QI GONG
Enligt kinesiskt tänkande är kropp och själ oskiljaktiga; om det psykiska välbefinnandet ökar, så ökar också det fysiska. Allt i en ständig växelverkan. Ursprungligen beskrevs Qigong i de tidiga texterna som Tuna, andningsövningar, och Dao Yin, positionsövningar. Det användes också inom Taoismen som en väg att uppnå fysisk och andlig harmoni

Dagliga Qi gong-övningar har även en rad fysiologiska och psykologiska effekter, bl.a. sänkt blodtryck och puls, minskad ämnesomsättning och syreförbrukning samt viss dämpning av nervsystemets aktivitet. Qigong stimulerar och stärker även muskler, leder, nervbanor och cirkulation utan att orsaka förslitningar eller ens träningsvärk.

Användandet av Qigong metoder för att förebygga och bota sjukdomar baseras på idén att viljan kan påverka organismen och därmed förbättra de inre organens fysiologiska funktioner.Qi gong används idag i Kina av miljontals människor på egen hand och dessutom på sjukhus vid behandling av exempelvis högt blodtryck, astma, ledsjukdomar och magsår samt stresshantering

GODKÄND UTBILDNING

Godkänd Diplomerad Stresscoach av Livscoachakademin ca 40 tim med teori och praktik som krävs

Godkänd Certifierad Stresscoach av Livscoachakademin
40 studietimmar + 10 veckors
kurs för QI Gong + 10 veckors Mindfulness kurs

ANMÄLAN
Anmälan sker per mail till krigare.kjellhaglund@hotmail.com

KURSLEDARE
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är utbildad Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Qi-andningsinstruktör, Qi gonginstruktör, Meditationsinstruktör, Grounding instruktör, Afro power instruktör Frigörande dans instruktör, Författare, Föreläsare m.m

FÖR MER INFORMATION & ANMÄLAN
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com
MER INFORMATION
www.kjellhaglund.se www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.com www.kjellhaglund.nu