Känner DU för att bli Coachad?

Tryck på ditt Län på Länskartan till vänster.

Image Map Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Uppsala Värmland Örebro Västmanland Södermanland Östergotland Kalmar Jönkoping Halland Kronoberg Skåne Blekinge Västa Götaland Stockholm Gotland Kalmar

Detta gäller både enskilda individer/singlar, parrelationer, kärleksrelationer, familjerelationer, vänskapsrelationer, yrkesrelationer och grupprelationer med att förändra och utveckla deras relationer och deras samarbete på många olika plan till att bli väl fungerade relationer med både glädje och meningsfullhet osv.

Certifierade Livscoacher
Certifierade KBT & ACT Coacher
Certifierade Relations Coacher
Certifierade Hälsocoacher
Certifierade Mindfulness & ACT Coacher
Certifierade Wellness & Feel Good Coacher
Certifierade Beroende & Medberoende Coacher
Certifierade Självkänsla Coacher
Certifierade Livsinspiratörs Coacher
Certifierade Grupp Coacher
Certifierade Par Coacher
Certifierade Familje Coacher
Certifierade Resan Coacher
Certifierade Qi Gong Coacher

Vad kan du få ut av coaching?
• Ökad självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga
• Koncentrera dig på det som är viktigt, vad är viktigast just nu?
• Identifiera vad i ditt liv som ger energi och vad som stjäl energi?
• Bli effektivare med din tid och dina arbetsuppgifter
• Identifiera utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll, övriga roller
• Ta reda på vad som hindrar dig från att göra vissa saker?
• Lära dig att hantera och minimera stress
• Få mod och kraft att våga.
• Se nya infallsvinklar, testa nya saker
• Att utveckla dig i din yrkesroll
• Att skapa bättre relationer till andra människor
• Att få ökad livskvalitet genom minskad stress
• Att bli bättre på att prioritera
• Att ha en klarhet över dina egna mål och värderingar
• Att ha handlingsplaner som verkligen fungera
• …. och mycket mer