Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en unika utbildningar
Våra Coachingmodeller bygger på en effektiva och funktionella metoder
som ser till hela människan och till hela människans livssituation,
 
Metoderna stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla
och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta
kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.