CERTIFIERAD PAR RELATIONS COACH
Vi kommer att arbeta utifrån olika metoder som lämpar sig mycket bra för par. Arbetssättet är kognitivt utformat med ett gediget och väl strukturerat material, uppbyggt kring olika viktiga områden där vi ofta stöter på svårigheter och utmaningar i en Par Relation
När: Utbildning i Västerås den 28-30/4 2021
Pris: 3.000 kr. 5000/par kr Inklusive kost & logi
Det går bra att dela upp betalningen.
————————————
Anmälan och frågor
Anmälan sker per mail
Kjell Haglund 0733-280590,
mail:krigare.kjellhaglund@hotmail.com
————————————
 
 
Livslånga parrelationer är numera en sällsynthet, ändå något som många drömmer om. Vi måste göra misstag i våra relationer eftersom skilsmässostatistiken säger att 50 % av alla äktenskap resulterar i skilsmässa inom fem år! Borde vi kanske gå relationskurser innan vi ingår i en parrelation? Hur påverkar vårt eget ”bagage” den relation vi går in i? Vilket syfte har jag med min parrelation? Kärlek är att vilja någon väl. Hur väl vill jag min partner?
Att älska är att skapa kärlek. Hur mycket kärlek ger jag i min relation? Eller förväntar jag att min partner ska ge först? Uppfyller ni varandras behov? Osv.
Par Relations Coaching erbjuder ett pågående samarbete för att hjälpa klienter att uppnå tillfredställande resultat i deras förhållande. En professionell relations coach stödjer individer och par som vill förbättra sin kommunikationsförmåga, anpassa sig till förändringar i deras förhållande, återställa den passion som saknas, och öka kvaliteten i deras förhållande. Fokus för våra möten är på nuet och framtiden för din relation, inte på det förflutna som kanske gör ont med frustrationer och brutna löften.
Relationscoachen lyssnar utan att döma till era synpunkter, frågar insiktsfulla och ibland svåra frågor, och anpassar sin inställning till dina individuella behov.Par Relationscoaching är för människor som vill ha positiva förändringar i sitt nuvarande förhållande, och också är villiga att ta ansvar för att genomföra de nödvändiga förändringarna. Under denna underbara resa kommer
Relationscoachen att ge en trygg miljö där du kan vara helt ärlig med din partner och som hjälper dig att få en djupare mer kärleksfull förbindelse, ömsesidig respekt och lyhördhet för varandras känslor och åsikter. Det är Par Relations coachens önskan att stödja och stärka kompetens och resurser som ni redan har. Vi kommer att arbeta tillsammans för att utforska realistiska alternativ, upprätta en handlingsplan för att flytta på relationen framåt, arbeta igenom alla hinder, vilket hjälper dig och din partner att nå er fulla potential. Par
Relationscoachen är en partner i att finjustera er relation. Någon som kommer att bekräfta era framgångar och uppmuntrar er att vara den bästa personen ni kan vara i detta förhållande. Jag tror på er potential – Gör du?
Det handlar om att få en ökad förståelse för varandra i en relation så att parterna kan påbörja arbetet med att skapa den relation dom längtar efter och förtjänar. En möjlighet till viktiga insikter i varför just dom har träffats och vad som behöver ske för att relationen ska kunna utvecklas. Ni kommer att få uppleva nya sätt att kommunicera och förhållandets verkliga möjligheter synliggörs. Ni får redskap till att fördjupa dialogen i ett parförhållande, att hantera frustrationer, att ge och få uppskattning av partnern, att uttrycka djupa känslor, behov och upplevelser samt att återfinna glömda eller gömda resurser.
Fördelarna med att arbeta med en Par Relations coach är livsförändrande. Par Relations coaching kan förändra ditt liv och er relation från att vara styrt av förbittring, förvirring och ilska till ett liv fyllt med glädje, självförtroende och autentisk gemenskap.
När din Relations coach stödjer er kommer ni att stärka er egen kraft och inflytande inom relationen och tillsammans kommer ni att skapa ett verkligt partnerskap som ger er komfort, styrka och frid. Med relation coaching kan du uppleva en gemenskap med din partner som stärker och ger dig snarare än en som är som ett avlopp.Par
Relations Coaching erbjuder ett pågående samarbete för att hjälpa klienter att uppnå tillfredställande resultat i deras förhållande. En professionell relations coach stödjer individer och par som vill förbättra sin kommunikationsförmåga, anpassa sig till förändringar i deras förhållande, återställa den passion som saknas, och öka kvaliteten i deras förhållande.
Fokus för våra möten är på nuet och framtiden för din relation, inte på det förflutna som kanske gör ont med frustrationer och brutna löften. Relationscoachen lyssnar utan att döma till era synpunkter, fråga insiktsfulla och ibland svåra frågor, och anpassa sin inställning till dina individuella behov.Par Relationscoaching är för människor som vill ha positiva förändringar i sitt nuvarande förhållande, och också är villiga att ta ansvar för att genomföra de nödvändiga förändringarna. Under denna underbara resa kommer
Relationscoachen att ge en trygg miljö där du kan vara helt ärlig med din partner som hjälper dig att få en djupare mer kärleksfull förbindelse, ömsesidig respekt och lyhördhet för varandras känslor och åsikter. Det är Par Relations coachens önskan att stödja och stärka kompetens och resurser som ni redan har. Vi kommer att arbeta tillsammans för att utforska realistiska alternativ, upprätta en handlingsplan för att flytta på relationen framåt, arbeta igenom alla hinder, vilket hjälper dig och din partner att nå er fulla potential.
Relationscoachen är en partner i att finjustera er relation. Någon som kommer att bekräfta era framgångar och uppmuntrar er att vara den bästa personen ni kan vara i detta förhållande. Jag tror på er potential – Gör du?
Fördelar med Relations Coaching
* Större lycka ~ känsla innehåll på insidan och utsidan
* Mer kärlek ~ dela en ny nivå av intimitet med din partner
* Mindre klagan ~ använda er energi på ett produktivt sätt
* Vi känsla ~ arbeta mot gemensamma mål
* Hitta balansen ~ lära sig att ge och ta emot villkorslöst
* Rikare relationer ~ dela den ”riktiga” du
* Berätta sin ”sanning” ~ att vara ärlig och direkt
* Upptäck hur ni blir allierade ~ ser oskuld i din partner
* Färre ursäkter ~ möjliggöra det som håller oss fast
* Medkänsla för varandra ~ se bortom sin rädsla och masker
* Att vara medvetet medveten ~ uttrycka vad du verkligen vill
* Stöd för att gå igenom utmaningar ~ du har vad som krävs!
Vem kan ha nytta Relations Coaching? Om du känner att din relation är gör dig olycklig och att alltför mycket av din tid och energi har slösats bort på att göra icke-produktiva insatser för att förändra saken, då är du precis den person som har mycket att vinna på att arbeta med en relations coach. Jag försöker göra saker förändras, men han / hon vill bara inte lyssna?
En av de vanligaste klagomålen är att de är frustrerade och trötta att deras egna ansträngningar att försöka lösa problem i relationen träffa ointresse och förnekande från sin partner. En grundläggande princip som Relationscoachen arbetar med är att vi bara kan förändra oss själva. Vi har bara makt över vad vi väljer att göra. Allt det arbete ni lagt på att försöka göra någon annan förändring är bortkastad energi, energi som du bättre kan spendera arbetar på att klargöra den egna positionen och utvärdera dina möjligheter och val.
Detta är verkligen livsförändrande arbete. Jag känner mig arg på min partner hela tiden Ilska är en särskilt destruktiv känsla när det börjar diktera den känslomässiga tonen i ett förhållande. De flesta har inte lärt sig hur man använder sin ilska på ett positivt sätt. Vi tenderar att gömma vår ilska tills vi kokar över i en okontrollerad ilska. Detta ger endast en kortsiktig lindring eftersom det tenderar att inte lösa saker för länge.
Med Relations coachens stöd, kan du avslöja orsaken på din ilska. Det finns många falska frågor som distraherar oss och maskerar de verkliga orsakerna till vår ilska. Det är möjligt att lära sig använda ilska som en konstruktiv meddelande att något inte står rätt till och sedan hitta sätt att ta itu med ditt missnöje bestämt och tydligt. Vi argumenterar med varandra hela tiden!
Hur väl använder du din ilska? Hur framgångsrik är du både på att få hela din egna åsikter när det finns en åsiktsskillnad? Ineffektiva bränslen, din ilska och självgodhet. Det leder till en ond cirkel av skuld, kritik och självgodhet som är svår att bryta. Relations coaching kan tillåta dig att utveckla kommunikativa färdigheter så att du kan ange vad du tror på och stå upp för vad som är viktigt för dig, lyssna till den andra personen lyhört och sedan bestämma när du behöver sätta gränser som du kommer att stå bredvid och när du kan låta kompromiss över de frågor som är av mindre betydelse för dig. Vi har förlorat all den intimitet vi brukade dela.
Sexuella och känslomässiga förtroenden är ett offer för de flesta relationsproblem. Inte bara förlorar du intimitet, du tappar lusten att ens vara intim. Återupprätta intimitet är en viktig aspekt att Relations coaching. Det kräver ärlighet, mod och en tolerans för att hitta tillbaks till intimiteten. Många av de känslor som gör att man inte vill vara intim (ilska, frustration, besvikelse, bitterhet) är svåra att ta bort på grund av alla de antaganden som vi gör om den andra personens motiv och intentioner. Ofta har våra antaganden väldigt lite att göra med din partners egna känslor och idéer. Relations coaching hjälper dig att börja kommunicera med din partner på ett nytt sätt och ge nya insikter och förståelse mellan er två.
Sedan vi fick Barn Effekten av barn i en relation kan bryta din intima gemenskap. Kvinnor känner ofta att moderskapet kommer att definiera dem. De känner att de står inför tillfällig tristess och rutin av barnomsorgen med för lite utanför stimulans eller uppskattning medan deras partner tar emot yttre stimulans och belöning från att kunna arbeta utanför hemmet. Det är en komplicerad situation. Man har funnit att båda parter behöver lära sig mer om hur livet är för den andra. Tid måste göras för att vara ensam borta från barnen. Ilska och intimitet är gemensamma frågor som ingår i detta scenario, och vi skulle behandla var och en på ett sätt som ger och stärker din egen övertygelse och förtroende. Jag känner att vi har vuxit isär och vet inte om vi har något gemensamt längre? Många människor ser skillnader mellan dem själva och deras partner med stor rädsla och ångest. Hantera graden av närhet och avstånd vi känner med en partner är den viktigaste uppgiften för all intim relation.
Vi stannar inte i vår utveckling och är samma personer hela livet, alla utvecklas. Alla förändringar och detta kan vara en spännande och glädjefylld process. Förhållande coaching ger dig möjlighet att få perspektiv att se att du och din partner kommer att förändras över tiden. Du lär dig att se eventuella nya skillnader mellan dig som möjligheter till spänning och delning. När båda parter accepterar varandra för den de är dvs i en relation så har båda parter en egen verklighet, kan båda acceptera detta är potentialen för intimitet mycket större än när båda parter känns alltför behövande av varandra och osäkra för att låta sig känna någon grad av separation från sin partner. Det handlar egentligen om att ge varandra villkorslös kärlek. Ju mer båda parter kan vara trygga i sig själva, desto säkrare och intima kommer kärleken att vara. Att arbeta på en gemensam vision av er framtid tillsammans kan vara till stor hjälp och hjälpa dig att se att varje individ behöver personlig utveckling och kan stärka sin relation snarare än hotar den. Att respektera varandra
Som Relations Coach kommer du kanske bli att bli kontaktad av kunder som tror att deras partner gör en (eller kanske mer) saker som verkligen irriterar dem och de vill ha hjälp med att den andra partnern behöver göra förändringar av sitt beteende. Dessa partners kan spendera alltför mycket tid åt att arbeta, flirta med andra människor, dricka med sina vänner eller inte gör någon ansträngning för att båda ska gå ut som ett par. Dessa scenarier är alla rotade i konkurrensen om partnerns uppmärksamhet och en känsla av dina egna ogillande om hur hans / hennes beteende påverkar dig. Detta är verkliga problem, men förmodligen behöver inte ni behandla dem på det mest konstruktiva sättet? Tillsammans arbetar vi så att du kan fastställa vilka begränsningar du måste ställa för att du ska kunna fortsätta att känna ditt värde och respekteras i relationen. Vi tillbringar också tid att titta på vad du gör medan din partner är ute gör vad det är du ogillar.
Finns det andra intressen / vänner som kan inspirera dig till att inte sakna din partner så mycket? D kanske behöver skaffa dig ett eget intresse som gör att du skapar ny energi du skulle kanske uppleva om du ägnar mer tid att fokusera på ditt liv plan och mål och mindre tid att tänka på hur din partner är upprörande och irriterande. Relationscoachen tillåter inte en partner att göra saker som visar en djup brist på respekt, kärlek och omsorg för dig. Inte kan den andre partnern heller förvänta sig att någon kommer med nödvändighet förändras bara för att vi vill. Vi kan se till att du lär dig att kommunicera hur du mår på ett icke-dömande och icke-kritiskt sätt. Tillsammans kommer vi att göra det möjligt för er att din tro och känslor och stå upp för det sätt du vill bli behandlad samtidigt som vi också ingjuta en ny explosion av energi och entusiasm i ditt liv genom att fokusera på den person du är som är skild från din partner.
Relations coaching är för dig:
• Om du värdesätter dig själv och din relation
• Om du vill att radikalt förbättra dina relationer
• Om du vill slippa smärta och frustration för evigt
• Om du vill få förtroende som hittills framgångsrikt
• Om du är öppen för att lära sig nya färdigheter
• Om du är hängivna till din egen framgång
• Om du kan acceptera att din tränare har ditt bästa för ögonen Med Relations Coaching för par får ni kunskap och stöd om hur ni:
• förhindrar relation fallgropar
• hantera ilska och bitterhet
• fokusera din energi i positiv riktning
• kommunicera på ett kärleksfullt sätt
• lära sig att lita på dig själv
• frågar efter vad du behöver från din partner
• sluta vara offer
• tur fientlighet till kärlek
• utveckla respekt för varandra
• förhandla med din partner
• Skapa en trygg relation
• autentiska och skapa känslomässig närhet
• byggt förtroende och engagemang i din relation
• kärlek utan att förlora sig själv
”Söker du en perfekt vän, så lär du bli utan”, finns ett ordspråk som lyder. Ja, våra vänner kanske inte är perfekta, men de kan vara oerhört värdefulla för vår egen livskvalitet. Hur är du som vän? Är du själv som du vill att en vän ska vara? Hur du själv är, bestämmer i hög grad vilka slags vänner du drar till dig. Har du problem i någon eller några av dina vänskapsrelationer så kanske du till och börja med ska ta dig en titt på hur du själv fungerar. Är du villig att förändra dig, eller vill du att dina vänner ska göra det? Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Relationscoachen stöder dig att se på dig själv och dina relationer med nya ögon!